Avis legal i política de privacitat

Benvingut a la pàgina web de MIFASCET (Centres Especials de Treball del Grup MIFAS).

La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que http://www.mifascet.com és un domini de MIFASCET SLU.

MIFASCET, SLU. amb NIF B17089699 i inscrita com a Centre Especial de Treball número T00095 en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Te el domicili social a la Rambla Xavier Cugat, 43 baixos – 17007 Girona.

NORMES D'ÚS

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bones costums generalment acceptades i l'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o d'altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, de les quals Grup MIFAS o les empreses del seu grup en són titulars o llicenciaries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense autorització prèvia i expressa.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En la navegació per aquest lloc WEB es poden arribar a tractar les següents dades personals:

Tractament CORREU ELECTRÒNIC
Finalitat Gestió de les dades personals tractades per realitzar comunicacions amb l'interessat
Categories de dades Persones interessades en realitzar el tràmit
Dades Mail
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinataris No es preveuen
Temps de conservació Una vegada realitzat el tràmit sol.licitat serà suprimida la dada tractada
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, i oposició, i sol.licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a MIFASCET, SLU, carrer Rambla Xavier Cugat, nº 43 baixos 17007 Girona. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals).
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: https://www.mifas.cat/ca/avis-legal-i-politica-de-privacitat/

RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d'oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l'informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Grup MIFAS no es fa responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Grup MIFAS no es fa responsable dels prejudicis que se'n puguin derivar, entre d'altres, de:

  • Interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxa de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del Lloc Web.
  • Errors provocats per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

L'usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i prejudici, que es derivi de l'ús per la seva part de “robots”, “spiders”, ... o eines similars usades amb la finalitat de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irracional sobre el funcionament del Lloc Web.

LEGISLACIÓ

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d'arribar a un acord amistós per a les dues parts.

En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.

La nostra empresa i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor.